HH
SV / EN

Arbeten Samarbeten Verksamhet Om mig

HH
 
 
Email:
 
Utbildning
Högskola
     University of Birmingham
          PhD Musical Composition 2013-2020
     Dramatiska Institutet
          Konstnärlig Magisterexamen i Ljudkonst 2009-2010 60p
     Konstfack
          Final Cut 2010 1,5p
     Stockholms universitet
          Fil. kand. med musikvetenskap som huvudämne 1991-1997 180p
               Grundkurs i musikvetenskap 1991-1992 30p
               Fortsättningskurs i musikvetenskap 1992-1993 30p
               Påbyggnadskurs i musikvetenskap 1993 30p
               Grundkurs i idéhistoria 1994-1995 30p
               Grundkurs i praktisk filosofi 1987-1997 30p
               Filosofisk estetik 1997 15p
     Uppsala universitet
          Kontrapunkt 1994 15p
          Musikpsykologi A I 1995 15p
          Musikpsykologi A II 1995 15p
     KTH
          Datormusik 2006 7,5p
          Internetprogrammering II (Java) 2005 6p
          Web-sites baserade på SQL-databaser (Oracle) 2004 7,5p
          Design och konstruktion av applikationer för relationsdatabaser (PLSql) 2004 7,5p
          Internetprogrammering I (Java) 2003 6p
          Design av relationsdatabaser och användning av XML 2000 6p
     Linnéuniversitetet
          PHP och databaser 2000 15p
          Internet, administration av nättjänster (Linux) 1998-1999 30p
          Internet, Medier på Datornät 1997 7,5p
     Blekinge tekniska högskola
          Javaprogrammering 2000 7,5p
 
Övrig utbildning
     EMS
          EAM-linjen 2008-2010  
     Hallsten & partner
          Linux Systemadministration 1999  
     City University (London)
          Påbörjad Masterutbildning i komposition 1997  
     Privat undervisning i komposition
          Justin Connolly 1996  
          Marie Samuelsson 1994-1996  
     Kulturama
          Filmmusiklinjen 1994